ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΒΕΘΕ 14-7-2021

Δελτίο Τύπου

Την Τετάρτη 14 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε (μέσω τηλεδιάσκεψης) η 1η ανοικτή εκδήλωση του Κέντρου Αριστείας για τη Βασική Έρευνα στις Θετικές Επιστήμες (ΚΑΒΕΘΕ) προς την κοινότητα του ΕΚΠΑ. Τη συνάντηση συντόνισε η Καθηγήτρια του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, κ. Νίκη Ευελπίδου. Τον λόγο έλαβε αρχικά ο Πρύτανης του ΕΚΠΑ, Καθηγητής κ. Μελέτιος-Αθανάσιος Δημόπουλος, ο οποίος περιέγραψε το στρατηγικό σχέδιο του ΕΚΠΑ για την ανάπτυξη των Κέντρων Αριστείας. Στη συνέχεια, ο Κοσμήτορας της Σχολής Θετικών Επιστημών, Καθηγητής κ. Ιωάννης Εμμανουήλ, έλαβε τον λόγο, περιγράφοντας τη δομή και αναλύοντας τους στόχους του Κέντρου Αριστείας. Τέλος, ο Καθηγητής του Τμήματος Χημείας, κ. Ανδρέας Κούτσελος, έκανε μια συνοπτική αναφορά στις ερευνητικές ομάδες του ΕΚΠΑ που είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον συμμετοχής στις δραστηριότητες του Κέντρου Αριστείας. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με σύντομες παρεμβάσεις συναδέλφων που συμμετείχαν στην εκδήλωση.

Μπορείτε να ενημερώνεστε για το Κέντρο Αριστείας για τη Βασική Έρευνα στις Θετικές Επιστήμες από την ιστοσελίδα https://cebris.uoa.gr