ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΤΟΥ ΚΑΒΕΘΕ

Διαγωνισμός για το λογότυπο του ΚΑΒΕΘΕ

Το Κέντρο Αριστείας Βασικής Έρευνας στις Θετικές Επιστήμες (ΚΑΒΕΘΕ), προκηρύσσει διαγωνισμό για την σχεδίαση νέου λογοτύπου.

 

Γενικά χαρακτηριστικά του λογοτύπου

Το λογότυπο θα πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικό του ΚΑΒΕΘΕ. Ο σχεδιασμός του θα πρέπει να βασίζεται στην πρωτοτυπία, την έμπνευση και τον συμβολισμό και να χαρακτηρίζει το αντικείμενο, τον ρόλο και την αποστολή του ΚΑΒΕΘΕ. Το λογότυπο θα συνοδεύει όλες τις εκδηλώσεις και δραστηριότητες του ΚΑΒΕΘΕ, τα επιστολόχαρτα και άλλα έντυπά του. Ειδικότερα, το λογότυπο θα πρέπει:

1. Να είναι πρωτότυπο, αυθεντικό και ευφάνταστο.

2. Να είναι ευδιάκριτο, λιτό και να απομνημονεύεται εύκολα από το κοινό.

3. Να διακρίνεται για την καλλιτεχνική, σχεδιαστική και τεχνική του αρτιότητα.

 

Δικαίωμα συμμετοχής

Ο Διαγωνισμός απευθύνεται και σε κοινό που δεν ειδικεύεται στον χώρο της γραφιστικής και μπορεί να περιλαμβάνει μέλη ΔΕΠ, ερευνητές, προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες, και διδάκτορες.

 

Ειδικοί όροι και προδιαγραφές

1. Το λογότυπο θα πρέπει να ενσωματώνει την επωνυμία του Κέντρου Αριστείας Βασικής Έρευνας στις Θετικές Επιστήμες, στην Ελληνική και Αγγλική Γλώσσα.

2. Το λογότυπο θα πρέπει να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε γραμμική μαυρόασπρη και έγχρωμη εκτύπωση (CMYK ή PANTONE). Επίσης, να μπορεί να εφαρμοστεί σε σκούρο ή ανοικτόχρωμο φόντο (reverse).

3. Το λογότυπο θα πρέπει να δημιουργηθεί σε γραμμική μορφή vector‐eps.

4. Στις προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να αποσταλεί το λογότυπο σε αρχείο διανυσματικής μορφή (eps) καθώς και σε (pdf).

5. Θα πρέπει να είναι δυνατή η αποτύπωσή του σε οποιοδήποτε υλικό και μέσο (συμπεριλαμβανομένων ιστοσελίδων, περιοδικών, εφημερίδων, ταινιών, τηλεόρασης, συσκευασίες σε δυσδιάστατη και τρισδιάστατη απόδοση).

 

Δικαιώματα

Ο/Η δημιουργός του λογότυπου αποποιείται των πνευματικών του δικαιωμάτων και το έργο του θα αποτελέσει ιδιοκτησία του ΚΑΒΕΘΕ. Όλα τα αποκλειστικά και μεταβιβαζόμενα δικαιώματα για χρήση, δημοσίευση, διαφήμιση, αντιγραφή, αλλαγή, τροποποίηση, και αναπαραγωγή με όλους τους πιθανούς τρόπους του λογότυπου που θα επιλεγεί, ανατίθενται στο ΚΑΒΕΘΕ. Κανένα άλλο άτομο δεν θα έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί το λογότυπο, συμπεριλαμβανομένου του διαγωνιζομένου (δικαιούται να το χρησιμοποιήσει στο προσωπικό του portfolio).

 

Υποβολή Προτάσεων

1. Οι ενδιαφερόμενοι δικαιούνται να υποβάλουν περισσότερες από μια προτάσεις.

2. Με την υποβολή της κάθε πρότασης ο/η διαγωνιζόμενος/η θα λαμβάνει βεβαίωση παραλαβής την οποία οφείλει να αναζητήσει, εφόσον για οποιοδήποτε λόγο δεν την παραλάβει ηλεκτρονικά εντός 5 ημερών.

3. Κάθε διαγωνιζόμενος/νη θα πρέπει να υποβάλει την πρότασή του/της σε ηλεκτρονική μορφή.  

4. Κάθε υποβολή θα πρέπει να συνοδεύεται από μία μικρή περιγραφή (έως 300 λέξεις) του λογότυπου.

5. Κάθε υποβολή θα πρέπει να περιλαμβάνει ξεχωριστά αρχεία του λογότυπο για την ελληνική και για την αγγλική εκδοχή του.

6. Με τη συμμετοχή/υποβολή προτάσεων ο/η διαγωνιζόμενος/η θεωρείται ότι αποδέχεται χωρίς επιφύλαξη όλους τους όρους του διαγωνισμού.

7. Στο επιλεγμένο λογότυπο μπορεί να γίνουν εισηγήσεις για μικρές τροποποιήσεις/ βελτιώσεις πριν παραδοθεί στην τελική του μορφή.

 

Προθεσμία Υποβολής

Οι αιτήσεις αποστέλλονται ηλεκτρονικά στο ΚΑΒΕΘΕ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση cebris@uoa.gr μέχρι την 15η/7/2022.

 

Διαδικασία επιλογής

Η επιλογή του λογοτύπου θα πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας η οποία θα ξεκινήσει την 16η/7/2022 και θα διαρκέσει έως την 19η/7/2022.  Tα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν μετά την λήξη της ψηφοφορίας.