ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΒΕΘΕ 14-7-2021

Τετάρτη 14 Ιουλίου 2021

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

 

Σε συνέχεια της απόφασης της Συγκλήτου για την ίδρυση του Κέντρου Αριστείας για τη Βασική Έρευνα στις Θετικές Επιστήμες (ΚΑΒΕΘΕ), η Συντονιστική Επιτροπή του Κέντρου Αριστείας θα διοργανώσει την πρώτη ανοικτή ημερίδα εργασίας την Τετάρτη 14/7 και ώρα 11:00. Η συνάντηση θα γίνει μέσω της πλατφόρμας webex στον σύνδεσμο

https://uoa.webex.com/uoa/j.php?MTID=m165a1ff919218327a9a9bc0b2f244192

Βασικοί άξονες της ημερίδας θα είναι η παρουσίαση του ΚΑΒΕΘΕ, των στόχων του και η διεύρυνση της συμμετοχής ερευνητικών ομάδων και μελών ΔΕΠ, με σκοπό την περαιτέρω ενίσχυση της επιστήμης, της έρευνας και των πιθανών εφαρμογών της, καθώς και της εκπαίδευσης στις θεματικές περιοχές της Βασικής Έρευνας στις Θετικές Επιστήμες.

Η καταγραφή αυτή έχει σκοπό να διευρύνει τη συμμετοχή στο ΚΑΒΕΘΕ, μια ανοικτή διεπιστημονική και συμμετοχική ερευνητική δομή, και να εμπλουτίσει τις θεματικές ειδικεύσεις και συνεργασίες. Για τον σκοπό αυτό, θα γίνει μια σύντομη παρουσίαση των ερευνητικών ομάδων και των πρωτοβουλιών, που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για τη συμμετοχή στο ΚΑΒΕΘΕ από τον Κοσμήτορα της ΣΘΕ. Θα ακολουθήσει συζήτηση επί των προτάσεων ανάπτυξης του Κέντρου Αριστείας.

Παρακαλούνται τα μέλη ΔΕΠ, οι ερευνητικές ομάδες και τα εργαστήρια που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο ΚΑΒΕΘΕ να δηλώσουν, αν δεν το έχουν κάνει ήδη, το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 12/7, το ενδιαφέρον τους στο e-mail: cebris@uoa.gr

Μπορείτε να ενημερώνεστε για το ΚΑΒΕΘΕ και τις δράσεις του στην ιστοσελίδα: https://cebris.uoa.gr/

 

H Συντονιστική Επιτροπή